ברצוננו להודות לך על הרצאתך בפני הסטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית. הרצאתך היתה מרגשת מאד וחשפה את הסטודנטים למידע חשוב בנוגע לילדים טרנסג'נדרים ומשפחותיהם. הרצאתך תרמה באופן משמעותי ביותר לקידום השיח והמודעות בנושא. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

דברו איתי